image.privatno-obezbedjenje

Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

     Preuzeto sa sajta PKS - Sektor: Privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti

     Pitanje:

     Da li je potrebno da službenik obezbeđenja koji ima ličnu licencu LT2, i sada želi da dobije i licencu LT1, ponovo polaže stručni ispit pred komisijom MUP-a za dobijanje uverenja o položenom stručnom ispitu za licencu LT1?

     Da li je moguće da se izvrši samo uplata troškova polaganja stručnog ispita i da se dobije uverenje o položenom stručnom ispitu?

     Odgovor:

     Upravi policije Ministarstva, putem elektronske pošte obratili ste se zahtevom za dobijanje informacija u vezi izdavanja Uverenja o položenom stručnom ispitu po Programu stručne obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, kao i koje evidencije bi trebalo da vode pravna lica i preduzetnici koji se bave tehničkom zaštitom, saglasno članu 67. Zakona o privatnom obezbeđenju.

     S tim u vezi, nakon završene stručne obuke po Programu obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, kandidati mogu polagati stručni ispit pred Komisijom Ministarstva, za licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1) i licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2).

     Imajući u vidu da je Program obuke isti, obaveštavamo Vas da kandidati stručni ispit polažu jednom i da im se nakon položenog ispita izdaje Uverenje koje važi za obe licence.

     Nakon položenog stručnog ispita, kandidati podnose zahtev za izdavanje licence mesno nadležnoj policijskoj stanici, za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1) i licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2) i tom prilikom su dužni da uplate taksu od po 2.510,00 dinara, za svaku licencu pojedinačno.

     Pitanje:

     Članom 67. Zakona o privatnom obezbeđenju predviđeno je da pravna lica i preduzetnici vode do 10 EVIDENCIJA.

     Koje od ovih evidencija treba da vode pravna lica i preduzetnici koji se bave Tehničkom zaštitom.

     Odgovor:

     Takođe, obaveštavamo Vas da su pravna lica i preduzetnici dužni da vode sve evidencije saglasno čl.67. Zakona o privatnom obezbeđenju, dok evidencije iz čl. 67. st. 1.tč. 5), 6) i 7), ne vode samo pravna lica i preduztnici koji poslove privatnog obezbeđenja vrše bez oružja.

Samo registrovani clan ima pravo postavljanja komentara

Broj pregleda članaka
1441959
Danas520
Ove sedmice773
Ovog meseca8721

2023-11-28