image.privatno-obezbedjenje

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Vrste licenci za fizicka lica su definisani clanom 11 Zakona o privatnom obezbedjenju i on glasi:

Član 11

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu Ministarstvo može izdati:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana:

(1) Licencu za vršenje poslova odgovornog lica za zaštitu,

(2) Licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja,

(3) Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem;

3) Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite:

(1) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,

(2) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,

(3) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Fizička lica, kojima je izdata licenca iz stava 1. ovog člana, mogu poslove privatnog obezbeđenja vršiti i samostalno ako su upisana u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji kao preduzetnici.

 

Uslovi za izdavanje licenci za fizicka lica su definisani clanom 12 Zakona o privatnom obezbedjenju i on glasi:

Član 12

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licence, odnosno koje:

1) je državljanin Republike Srbije;

2) je punoletno;

3) ima najmanje srednju stručnu spremu;

4) je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

5) je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

6) je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

7) je savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa ovim zakonom;

8) ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

Posebni uslovi koje treba da ispuni fizičko lice da bi dobilo Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite, odnosno Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika - jeste da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje tehničke struke.

Za lice koje poseduje licencu, dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi se jedanput godišnje.

Pravno lice, odnosno preduzetnik dostavlja Ministarstvu lekarsko uverenje o godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti za svako fizičko lice kome je izdata licenca.

U slučaju da pravno lice, odnosno preduzetnik ne dostavi lekarsko uverenje iz stava 4. ovog člana, smatraće se da je fizičko lice za koje nije dostavljeno lekarsko uverenje prestalo da ispunjava propisane uslove za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Obuku iz stava 1. tačka 7) ovog člana mogu pohađati samo lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana.

Izuzetno, licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije i poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, izdaje se licenca ukoliko ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-5) i tačka 8) ovog člana.

Samo registrovani clan ima pravo postavljanja komentara

Broj pregleda članaka
1441911
Danas456
Ove sedmice709
Ovog meseca8657

2023-11-28