image.privatno-obezbedjenje

Vigipirate     U ovom artiklu cemo vam predstaviti "Plan Vigipirate".

    Vigipirate je plan koji koristi Francuska u sistemu borbe protiv terorizma . Zasnovan je na merama budnosti , prevencije i zaštite

     Ovo je trajna mera koji važi u Francuskoj i inostranstvu , a pokriva sve glavne segmente društva ( transport , zdravstvo , hrana , energetske mreže , Bezbednost informacionih sistema ... )

     Vigipirate ima za cilj da :

     -Da kontinuirano štiti građane, teritoriju i interese Francuske protiv terorističke pretnje.

     -Da razvija i održava budnost svih segmenata drustva, u cilju sprečavanja i otkrivanja u najkraćem mogućem roku pretnje od terorističke akcije.

     -Da omogući brz i koordiniran odgovor u slučaju terorističke pretnje ili omoguci delovanje u cilju poboljšanja zaštite , olakša intervenciju , da obezbedi kontinuitet vitalnih aktivnosti , a samim tim ograničiti efekte terorizma.

     Funkcionisanje Plana Vigipirate

     Akciono područje:

     Vigipirate pokriva dvanaest oblasti. To su oblasti protiv kojih bi bila usmerena teroristička pretnja , i čija je zaštita od suštinskog značaja kao odgovor na ovu pretnju .

     1.Alert - intervencija

     2.Okupljanja

     3.Instalacije i zgrade

     4.Opasne instalacije i opasne materije

     5.Cibersecurite

     6.Vazduhoplovni sektor

     7.Pomorski sektor

     8.Zemljani transport

     9.Zdravstvo

     10.Ishrana

     11.Mreze ( elektronske komunikacije , voda , struja , nafta, gas… )

     12.Inostranstvo ( Francuski iseljenici, putnici I državljani, predstavnistva francuske države , osoblje francuske države , francuske kompanije , pomorski i vazdušni saobraćaj )

     Od svih mera koje se primenjuju, nekima su potrebne prisustvo vojske. Snage vazduhoplovstva i mornarice koje stalno obezbeđuju zaštitu vazdušnog i pomorskog prostora, su integrisani u Plan Vigipirate . Vojska takođe igra ulogu u jačanju civilnih vlasti . Raspoređeni na javnim mestima , oni vrše nadzor, obezbedjuje prisustvo radi odvraćanja , dopunjavaju sastav nacionalne policije i žandarmerije , i u stalnom je kontaktu sa policijom .

     Negativne kritike vezane za Plan Vigipirate je militarizacija urbanog prostora i koriscenje vojske za policijske potrebe.

     Privatno obezbedjenje je takodje ukljuceno u Plan Vigipirate. To je iskazano kroz tesnju saradnju izmedju policije i privatnog obezbedjenja u periodu kada je aktiviran plan Vigipirate, zatim kroz povecanje budnosti privatnog obezbedjenja i davanja ovlascenja koje u redovnim uslovima privatno obezbedjenje nema.

     Kratka istorija :

  • 1978 je prvi put napravljen jedan plan mera koje su trebale da se primene u slucaju teroristicke pretnje
  • 1981 je napravljen plan Pirate koji je trebao da olaksa Prvom ministru donosenje odluke o merama protiv teroristicke pretnje
  • 1995 je usvojen Plan Vigipirate koji je definisao zadatke i odgovornost segmenata zastite i principe akcija koje se vrse u borbi protiv terorizma. Tada su definisana dva nivoa alerta i mere koje se preuzimaju na njihovim nivoima. Takodje su definisane mere u specificnim situacijama kao sto je opasnost po vazdusni saobracaj, nuklearna opasnost itd.
  • Plan Vigipirate je redovno poboljsavan : 2000, 2002, 2003, 2006 i zadnji put u februaru 2014.

logo-vigipirate-alratt     Podmukli i barbarski teroristicki napad na prostorije satiricnih novina "Charlie Hebdo" naveo je Francuske vlasti da Plan Vigipirate, u regionu Pariza, podigne na najveci nivo, takozvani: Alert Atentat. Koji predvidja mere koje se koriste u periodu kada je opasnost od atentata i teroristicke akcije evidentna.

Samo registrovani clan ima pravo postavljanja komentara

Broj pregleda članaka
1417330
Danas98
Ove sedmice2215
Ovog meseca9121

2023-09-24